Adviezen en Belastingzaken

Adviezen:
Onze dienstverlening richt zich op het volledige palet van control en advisering waarbij het onderkennen en beheersen van risico’s en het oplossen van problemen als uitgangspunt dienen. Hierbij geldt altijd dat tijdigheid, juistheid en volledig van al uw financiële en fiscale vraagstukken door ons gewaarborgd zijn.

Zo kunnen wij u met deskundigheid assisteren in (complexe) vraagstukken op het gebied van:
-          Uitwerking van uw strategische en veranderingsplannen.
-          Beoordelen van Investeringen en vernieuwingsprojecten.
-          Analyse van uw cijfers en processen.
-          Optimaliseren van financieringen en overleg met banken en overige financiers.
-          Optimaliseren van uw organisatiestructuur en de interne administratieve processen.

 

Belastingzaken:
Voor uw belastingzaken verzorgen wij alle soorten van aangiften, maar willen wij juist aan u, op een begrijpelijke manier, uitleggen en adviseren hoe en wanneer de optimale en juiste uitkomsten worden bereikt.

Wij verzorgen voor u en uw organisatie onder andere de aangiften en analyses voor:
-          Inkomstenbelasting.
-          Loonheffingen.
-          Vennootschaps- en Dividendbelasting.
-          Belastingen van Successie en Rechtsverkeer.
-          Omzetbelasting.
-          Toeslagen.