Financiële Dienstverlening

Voor alle facetten van uw privé en zakelijke financiële belangen verzorgen wij voor u het proces van de basis tot het eindproduct. Afhankelijk van uw situatie en behoefte zullen wij u assisteren en adviseren bij uw boekhouding, de jaarrekening en de overige financiële rapportages.

Boekhouding en Jaarrekeningen:
Wij gebruiken een van de modernste geautomatiseerde boekhoudsystemen en hebben daarvoor het IT-pakket van AccountView (Visma) in huis. Vanaf iedere computer en plaats kunnen de administratieve werkzaamheden worden uitgevoerd en daarbij worden de gegevens “in de cloud” opgeslagen.

Zo kunnen wij bij u en binnen ons kantoor altijd direct uw financiële gegevens benaderen, bespreken en uitwerken. Hierbij geven wij u de mogelijkheid om altijd en overal de voortgang en gegevens te volgen via app’s op uw mobiele telefoon in cijfers, tabellen en grafieken.

Uw aanlevering van de basisbescheiden waarop wij de boekhouding voeren, levert u geautomatiseerd aan via scans en/of doorgestuurde foto’s van uw bonnen en facturen via uw mobiele telefoon. De bankmutaties komen via rechtstreekse bankkoppelingen in uw administratie binnen om geautomatiseerd geboekt te worden.

Het spreekt voor zich dat wij eerst alle inkomende gegevens controleren voordat de definitieve boekingen worden gemaakt.

Welke onderdelen van uw boekhouding kunnen wij daarbij onder andere voor u uitvoeren:
-          Vastlegging van alle in- en verkopen, kas- en bankboek, etc.
-          Voeren van debiteuren en crediteurenbeheer.
-          Periodieke Omzetbelastingaangifte opstellen en digitaal verzenden naar de belastingdienst.
-          Periode Balans en Verlies & Winstrekening.
-          Jaarrekening en jaarverslag.
-          Publicatieverslag voor de Kamer van Koophandel en toelichtingen bij uw aangiften.

Overige financiële rapportages:
Naast de boekhouding verzorgen wij ook alle andere vormen van financiële rapportages en overzichten, zoals:
-          Strategische uitwerkingen.
-          Planningen en Budgetten.
-          Analyse rapportages.
-          Fiscale adviesrapportages.
-          Financieringsoverzichten.